Profesjonell rørleggerbedrift valgte profesjonell it-leverandør

Andersen og Aksnes Rørleggerbedrifthar alltid stilt høye krav til egen kompetanse og servicegrad til sine kunder. Med Astrofarm på laget fikk de også en it-leverandør som har de samme høye kravene til seg selv og på at kundenes it-løsninger alltid skal fungere.

Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift startet opp i 2004 med to ansatte og et lite datanettverk. Full fokus på kvalitet, kompetanse og høy servicegrad har vært de viktigste årsakene til selskapets sterke og kontrollerte vekst. I dag er de 32 ansatte og kan vise til en imponerende kundeliste med bakgrunn i nyetablering og rehabilitering av tekniske kjøle- og varmeanlegg, ofte i samarbeid med profesjonelle samarbeidspartnere.

Dataløsningen ble også mer profesjonell etter at de i oppstarten overlot it-ansvaret til Astrofarm. I dag har Astrofarmtotalansvaret for drift og support av hele selskapets it-løsning.

– Astrofarm kom på banen på et tidlig tidspunkt og har vært med oss hele veien. De kjenner oss godt og vet hvor viktig it-løsningener for oss. De sørger for at vi har tilgang til våre applikasjoner til enhver tid slik at vi kan ha full fokus på vår egen virksomhet og våre kunder. Det er betryggende å ha en profesjonell it-leverandør i ryggen som kjenner oss så godt og samtidig vet hvordan bransjen vår fungerer, sier Roger Aksnes, med-gründer og hovedaksjonær i selskapet.

Eierne i Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift har omfattende erfaring fra bransjen og selskapet kan vise til høy kompetanse med Ingeniør utdannelse og Mesterbrev. Bedriften har sentral godkjenning i tiltaklasse 1, 2 og 3, for alle relevante arbeidsoppgaver tilknyttet faget.Tilknyttede montører har bred kompetanse innenfor tekniske varme- og kjøleanlegg, samt grunnleggende forståelse av tradisjonelle sanitæranlegg.5 av de utøvende rørleggere har Mesterbrev.

Dagens it-løsning er basert på egen serverpark med felles it-plattform og høy sikkerhet samt lokal og ekstern back-up. De ansatte har enkel og sikker tilgang til it-løsningen, enten de er på kontoret, ute hos kunder eller hjemmefra. Astrofarm, som i sin tid utarbeidet og implementerte det it-basert løsningsforslaget, sørger for proaktiv overvåking og drift av it-løsningen. De ivaretar også all sluttbruker support for selskapets ansatte.

– Astrofarm er kjapp på ballen og gir oss raske tilbakemeldinger. Det setter vi stor pris på. I starten konsulterte vi mye med Astrofarm for å avstemme hvilken it-løsning som ville være best for oss og våre fremtidige behov. Etter dagens it-løsning kom på plass er det mindre behov for råd og innspill på it-siden. Alt fungerer jo som som det skal allikevel. Astrofarm har høy it-kompetanse og er proffe på det de driver med. Det matcher godt med hvordan vi selv jobber og ønsker å bli oppfattet i markedet, avslutteren fornøyd Roger Aksnes.

Om Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift
Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift AS ble etablert 1. mai 2004, og består av 6 eiere med 2 hovedaksjonærer. Selskapet har hovedtyngde på nyetablering og rehabilitering av tekniske kjøle- og varmeanlegg med fokus mot profesjonelle samarbeidspartnere. Tjenester her omfatter alt fra etablering, drift og vedlikehold, samt feilsøking og rapportering.

De tilbyr også nyetablerte og rehabilitere sanitæranlegg, for sine faste kunder, samt privatpersoner. Dette innebærer alt fra små serviceoppdrag, til røropplegg til hele boliger, næringsbygg o.l. Selskapet kan også utføre arbeidsoppgaver innenfor VA, samt i tillegg kunne tilby hjelp til prosjektering av alle de ovennevnte aktivitetene.

Mer informasjon: www.aa-ror.no