BRP Systems er et forretningssystem for treningsbransjen som utvikles av BRP Systems AB (www.brpsystems.se). Systemet brukes også i idrettshaller, badeanlegg, spa-anlegg, konferanseanlegg og behandlingsinstitusjoner. Systemet er teknologisk ledende innenfor sin bransje i Sverige. BRP står for Booking integrated Resource Planning og er således et booking og ressursplanleggingssystem med all nødvendig funksjonalitet for drift av treningssentre som også er vår største bransje.

Astrofarm AS er ansvarlig for salg og prosjektgjennomføring av BRP Systems i Norge og har kundeansvar for alle norske kunder.

BRP Systems har som filosofi å være teknologisk ledende innenfor sin bransje. BRP er et komplett driftssystem med fokus på de bransjetilknyttede forretningsprosessene. Tanken er at samtlige forretningsenheter skal kobles til en systemløsning, der alle enheter som krever eller behøver systemstøtte kan samspille for å gi bedre kontroll på arbeidsflyt og hendelser. Informasjonen som samles inn skal videre brukes for effektiv styring og administrasjon Følgende grunnprinsipper er sentrale i utformingen av systemet:

  • – IT systemet og kundene skal håndtere så mye som mulig av administrasjonen for å redusere de administrative kostnadene
  • – Økonomifunksjonene er de primære systemfunksjonene ved at all produksjon er transaksjonsbasert mot en hovedbok
  • – Integrasjoner mot andre nødvendige systemer skal prioriteres for å kunne tilby kunden en så helhetlig løsning som mulig.

 

Der bransjen i dag må forholde seg til utallige systemer, enten automatiske eller manuelle, ønsker BRP å være «limet» som gjør arbeidet med de forskjellige systemene så enkelt og ikke minst effektivt som mulig. Det vil alltid være systemer og forretningsprosesser som BRP ikke vil implementere og der andre aktører er bedre, men i slike sammenhenger har BRP gjennom en god teknologisk plattform særdeles gode forutsetninger for direkte og automatiske integrasjoner som 3. parts systemer.

Sentrale funksjoner i BRP Systems er:

  • – Kundehåndtering/CRM
  • – Integrert kassemodul
  • – Integrert økonomienhet, med eksportmulighet til regnskapssystem
  • – Integrasjon mot flere store adgangssystemer
  • – Ressursplanlegging og timelister for eksport til lønnssystem
  • – Smartphone APP for booking av timer
  • – Internettportal for booking av gruppetimer og tjenster, salg av medlemsskap, kurspåmelding, osv

 

Eksempler på kunder i Norge: Stamina Trening, 3T, Sprek og Blid, Skullerud Sportsenter, Aquarama

Eksempler på kunder i Sverige: Nordic Wellness, Sportlife, Fitness24Seven, Medley, Sturebadet