Symetri er Norges største distributør av DAK relaterte verktøy og tjenester. De er lokalisert i hele Norden og England. Astrofarm har hatt et tett samarbeid i over 15 år og bygget opp spisskompetanse på installasjon og drift av disse plattformene. Denne kompetansen satt sammen med Astrofarm sine driftskonsepter gjør at man kan tilby en optimal tjenesten for kunder i denne bransjen.

Følgende tjenester kan vi tilby:

  • – Installasjon og oppsett av programvare og server tjenester
  • – Utrulling av applikasjoner
  • – Oppsett og drift av lisenssystemer
  • – Feilsøking av problemer rundt installasjon og oppsett
  • – Konfigurasjon og drift av Autodesk Revit Server
  • – Single point of contact (SPOC) for DAK relaterte problemer