cloud-backup_ready

Backup er det viktigste arbeidet vi gjør som IT leverandør. Astrofarm har over flere år utarbeidet rutiner og standarder på dette området. Vi leverer både lokale og internett baserte løsninger. De fleste av våre kunder benytter en miks av disse. Vårt utgangspunkt i enhver design er basert på 3-2-2-1 konseptet, dette betyr følgende:

3 kopier minimum

2 typer av sikkerhetskopi

2 forskjellige lagringsmedia

1 ekstern lokasjon for lagring

På stedet server:

Alle våre kunder kjører en lokal sikkerhetskopi, dette kan være speiling av server eller fil backup til tape. I tillegg overføres det hver natt en sikkerhetskopi til vårt hovedsenter. Hvis kunden ønsker ekstra sikkerhet kan vi lagre en ekstra kopi på vår sekundær lokasjon.

Virtuelle maskiner i Astrofarm sin skytjeneste:

Alle virtuelle servere benytter samme løsning som våre på stedet kunder. I tillegg kan man speile serveren til sekundær lokasjon for raskt aktivering hvis nødvendig. Lengden på lagret backup spesifiseres av kunden.

Klienter:

Astrofarm tilbyr sine kunder en backup klient som lytter på harddisken etter predefinerte  filtyper. Ved opprettelse eller endring blir disse filene automatisk kopiert ut til vårt datasenter. Kunden vil i samarbeid med Astrofarm bestemme hvilke filtyper som er kritiske for bedriften. Ved å løse dette på denne måten unngår man mye unødvendig lagring av ikke kritiske data.