Datasentre

Astrofarm har i dag 2 datasenter, ett i Oslo og ett i Asker. Disse fungerer i Master/Slave. Vi har også samarbeidspartnere på noen av Norges største datahaller spredd over hele Norge. Produksjon kjører i hovedsenteret, sekundærsenteret fungerer som en speiling av servere og backup arkivering.

Hosting:
Astrofarm tilbyr sine kunder leie av virtuelle server, Co location av eget utstyr eller leasing av dedikerte servere. Alle blir driftet og vedlikehold i henhold til ønsket SLA. Kundens miljø kan også replikeres til sekundær site for optimal sikkerhet og redundans.

Datasenter 1:
Datasenter 1 er plassert hos Digiplex på Ulven i Oslo. Her er dine data beskyttet med:

    -Redundant strømforsyning, dvs. to uavhengige strømtilførsler
    -Ekstra strømsikring med redundante UPSer og dieselgeneratorer
    -Avanserte og miljøvennlige kjølesystemer
    -Moderne brannsikring
    -Fysisk adgangskontroll og overvåkingssystemer

Nettverket er selvfølgelig også fullredundant med doble brannvegger og redundant internettaksess.
For mer informasjon om datasenter 1, klikk her

Datasenter 2:
Rommet er lokalisert i Astrofarm sitt kontor og kjører på prioritert strøm med UPS på kurs A og B.
Rommet er koblet på sentral brannslukkningsanlegg og kjøleanlegg.
Internet aksessen er fiber basert med en ruter.

Din filserver i skyen

Fileserveren er blant bedriftens aller mest benyttede IT-løsninger. Den representerer et kjent og sikkert lagringsområde og alle ansatte har som regel mange forskjellige filer her som de deler med andre i bedriften. Samtidig kan det være vanskelig å få enkel og brukervennlig tilgang til filserveren hvis man befinner seg utenfor bedriftens lokaler. Skybaserte løsninger som Dropbox, Google Drive og Microsoft OneDrive er brukervennlige og lett tilgjengelige, men fungerer ikke alltid like bra når miljøene blir større.

Astrofarm har i lengre tid jobbet med å tilby en løsning hvor bedrifter kan fortsette å benytte dagens filserver med støtte for eksisterende fellesområder. Vi har kalt dette «din filserver i skyen» for det er nettopp det den er. Vi gjør filserveren din tilgengelig i skyen, og sørger samtidig for at de og dine ansatte får en like enkel og brukervennlig tilgang som dagens moderne skybaserte lagringsløsninger. Din filserver i skyen gir deg og dine ansatte en unik mulighet til å opprettholde aksess til bedriftens nåværende filområde, men i tillegg sørge for at mobile- og hjemme brukere får en enkel og brukervennlig aksess.

Her er noen av fordelen ved å ta i bruk Din filserver i skyen:

Generelt:
– Gjør bedriftens filserver tilgjengelig i skyen
– Dropbox funksjonalitet som gjør det enkelt og brukervennlig for deg og dine ansatte å bruke det samme filområde som i dag.
– Alle dataene er lagret i Norge, med samme filstruktur som dere bruker i dag (tilgjengelig i skyen)
– Tilgjengelig overalt, fra hvilken som helst enhet
– Brukere har tilgang uansett enhet; PC, MAC, nettbrett, mobil?

For IT-ansvarlig:
– Svært gode verktøy for å styre tilganger og tilgjengelighet. Du har full kontroll
– Sikkerheten alltid ivaretatt
– Løsningen er svært fleksibel og er tilgjengelig på alle kjente plattformer
– Det vil ikke være endringer på eksisterende fil-server
– Active Directory Integration
– Direct File Server Integration
– Two-Factor Authentication
– Revisjonshåndtering gjøres enkelt på forespørsel eller av bruker
– Ved virusangrep og lignende kan filer raskt legges tilbake
– Tilgangskontroll til filer kontrolleres basert på gruppetilhørighet
– Backup skjer i henhold til definerte parameter