MDM er et samlebegrep som står for Mobile Device Management, dette har ofte dreid seg om fjernsletting av telefoner og kontroll på installasjon av apper etc.

Astrofarm leverer en utvidet MDM løsning som inkluderer sikkerhet basert på kundens behov og kontroll av mobile enheter sett fra et administrativt ståsted. I samarbeid med Mobit leverer vi komplette MDM løsninger for våre kunder. Vi dekker hele livsløpet til en mobilenhet for selskapet.

For sikkerhet benytter vi Intune og Solarwinds sine management plattformer, disse tjenestene gir oss/kunden full kontroll på sikkerhet rundt selve enheten.

Administrasjon gjøres gjennom TCM «Tele Cost Managment», denne plattformen forenkler det administrative selskaper gjør når man leverer mobile enheter til sine ansatte.

Eksempler kan være:

-Autotrekk fra lønn når forbruk går over firmastandard

-Kjøp av mobilen kan gjøres utover firmaets policy og den ansatte blir trukket for det overskytende.

-Oppgradering av datapakker gjøres enkelt.

-Selskapet får avanserte verktøy for å overvåke bruk


Onboarding av brukere:

Offboarding av brukere: