Drift av infrastrukturen er kritiske for en organisasjon, nedetid er ikke et alternativ og bedriftenes krav og behov blir bare mer komplekse. Astrofarm har utarbeidet
et konsept som alle våre kunder benytter. Dette innebærer full overvåking av alle kritiske tjenester fra vårt support senter. Overvåkningen skjer ved hjelp av eget verktøy hvor kunden hvis ønskelig kan få egen login på mobil/pc for å kontrollere sin egen infrastruktur. Det vil også genereres månedlige rapporter over status og oppe-tid.

Service og driftsavtaler inkluderer følgende:

  • – Managed Server
  • – Managed Client
  • – Managed Firewall
  • – Managed Backup
  • – Managed Cloud
  • – Managed Security

 

I samarbeid med kunden vil man utarbeide en kravspesifikasjon på tjenester som ønskes inkludert i en driftsavtale. Astrofarm vil fungere som en SPOC (Single point of contact for alle IT relaterte tjenester). I tillegg vil man være bindeleddet mellom kundens og tredjepart på IT tjenester.